Belangenbehartiging van voedselregio’s in Europa

FoodNL is de werknaam van de samenwerking van AgriFood Capital/Regio Noordoost Brabant, Greenport Regio Venlo en Regio Food Valley. De drie voedselregio’s vormen samen een sterke coalitie om vanuit Nederland in Europa beter op te komen voor regionale en economische belangen.

Lobby op voedselbeleid en -uitvoering

FoodNL lobbyt in Brussel op dossiers als het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB), regionaal beleid en innovatie- en structuurfondsen. De focus ligt op de thema’s eiwittransitie en voeding & gezondheid (incl. voedselverspilling en voedselveiligheid). Hiervoor zijn Taskforces ingesteld waarin de FoodNL partners bestuurlijk en ambtelijk vertegenwoordigd zijn. Daarnaast nemen de regio’s deel aan Europese kennis- en innovatieplatforms en projecten.

FoodNL is een gezamenlijk initiatief van AgriFood Capital/Regio Noordoost Brabant, Greenport Venlo en Regio FoodValley.

Ben je beleidsmaker of strategisch adviseur op lokaal, regionaal of nationaal niveau en ....

Wil je meer weten over de kansen van en actuele stand van zaken rond Europese agrifood dossiers?

Alternate Text
Neem contact op met Wyno Zwanenburg Manager public affairs AgriFood Capital