AgroProeftuin de Peel

Kringlooplandbouw in uitvoering

In AgroProeftuin de Peel werken voedselveranderaars aan kringlooplandbouw. Landbouw waarbij grondstoffen, eind- en restproducten zo volledig mogelijk worden (her)gebruikt. Want dat is de toekomst: voedsel produceren in balans met mens, natuur en milieu. 

Pionieren in de peel

Op verschillende locaties ontdekken ondernemers samen met kennisinstellingen en overheden nieuwe manieren van voedsel maken. Hierbij willen we plantaardige en dierlijke voedselketens slim met elkaar verknopen.

We leren vooral door te pionieren en ideeën in praktijk te brengen. Het kloppend hart van de Proeftuin is de proeflocatie aan de Middenpeelweg in Landerd.

AgroProeftuin de Peel is een samenwerking van AgriFood Capital BV, gemeenten en waterschappen van Regio Noordoost Brabant, Brabantse Milieufederatie, HAS Hogeschool, Wageningen UR en ZLTO. Deze samenwerking richt zich op landbouwinnovatie en gebiedsontwikkeling in de Peel. AgriFood Capital BV is aanvoerder van het innovatieconsortium.

Ben jij ook een voedselveranderaar en ....

Wil je aan de slag met kringlooplandbouw?

Alternate Text
Neem contact op met Michiel Ytsma Programmamanager AgroProeftuin de Peel