Over ons

AgriFood Capital is het samenwerkingsverband van ondernemers, overheden en onderwijsinstellingen in de regio Noordoost-Brabant. Binnen AgriFood Capital werken partijen samen aan innovatieve oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken rondom duurzaamheid, voeding en gezondheid. AgriFood Capital wil Noordoost-Brabant in 2020 laten excelleren als dé topregio in agrifood. Een regio die wordt gekenmerkt door een excellente arbeidsmarkt, sterke bedrijvigheid, betekenisvolle innovaties en een goed woon-, werk- en leefklimaat. Dit alles onder het motto: Sowing innovation, harvesting the future.

Lees meer

 

Ik wil meedoen

Word lid van ons actieve netwerk en volg projecten op de voet. Met een eigen profiel kunt u binnen de AgriFood Capital-community ervaringen uitwisselen en inspiratie opdoen.

Lees meer

Onora Basic: uitvaartkist gemaakt van bioplastic

Reden Uitvaartkisten in het lagere prijssegment zijn allemaal gemaakt van milieuvervuilende materialen zoals spaanplaat en MDF. Daarnaast zijn ze “zwaar” en oudbollig in uitvoering en design. Dit past niet meer bij de beleving van de hedendaagse consument. Daarom zijn een aantal grote uitvaartverzekeraars op zoek naar alternatieven. Deze...
Lees meer

Horizon Technisch Vakmanschap

De opleidingsbedrijven zoeken stageplekken voor leerlingen in hun techniek opleiding. Indien leerlingen wegens de economische crisis geen stageplek hebben worden zij opgevangen in de werkplaats en/of uitgeplaatst op maatschappelijke projecten. Het project biedt een financiële ondersteuning voor de kosten die opleidingsbedrijven maken tijdens de...
Lees meer

High5!: Met jouw talent aan de slag!

Jongeren kunnen om veel verschillende redenen uitvallen op een reguliere school - denk aan het krijgen van een kindje, grote moeite hebben met leren of problemen thuis. Door (multi)problematiek hebben zij meer begeleiding nodig dan een gemiddelde jongere. Ze zijn zogezegd “kwetsbaar”. Een reguliere opleiding en reguliere stageplaats kan...
Lees meer

Mobiliteit op de arbeidsmarkt

Binnen onze regio zijn volop ideeën om de arbeidsmarkt beter te laten functioneren. De afgelopen jaren konden een aantal projecten – mede dankzij de stimuleringsregeling 5* Werkt: Zaait en Oogst – (sneller) van start gaan. Drie voorbeeldprojecten die inzetten op meer mobiliteit op de arbeidsmarkt zijn: www.werkeninboxtel.nl van...
Lees meer

Zorginstellingen in Noordoost Brabant werken samen op het terrein van voeding en gezondheid

Tijdspad Juli 2015 tot juli 2016 Verwachte resultaten Betere voeding leidt tot een sneller herstel en minder medicijn gebruik (cliënt/people). Een structurele samenwerking op het terrein van het voedingsproces en logistiek (organisatie), besparingen in de zorg (profit), minder voedselverspilling en toename streekproducten (planet). Tot...
Lees meer

De Blauwe Akker

Reden In 2010 leefde de helft van de wereldbevolking in steden. Rond 2050 ligt dit percentage dicht tegen de 70% en leven 6,5 miljard mensen in steden, hetgeen overeenkomt met de hele wereldbevolking in 2005. Het is de verwachting dat er in 2020 minimaal 30 megasteden zijn met meer dan 10 miljoen inwoners. Echter de grootste groei zal plaatsvinden...
Lees meer

Gebiedsopgave Raamvallei

Verwachte resultaten Integrale gebiedsvisie en uitvoeringsprogramma, gebaseerd op een aantal  ontwikkelingsperspectieven, die betrekking hebben op ondernemen, recreatie, duurzaamheid en cultuurhistorie: - Robuuste landbouw en een ondernemende EHS; - De verborgen onthaasting en Erbij zijn is meemaken; - Duurzaam en klimaatbestendig:...
Lees meer

Paw Paw in Noordoost Brabant

Reden De interesse voor gezonde, lokale, natuurlijk geproduceerde producten neemt toe. Tegelijkertijd is er vanuit de landbouw en natuurorganisaties behoefte aan meer duurzamere productiesystemen. Agroforestry – het combineren van landbouw, bosbouw en natuur – is een manier van landbouw die antwoord kan geven op deze behoefte. Echter...
Lees meer

Twitter

Nieuws

Sligro's inspiratielab ZiN koninklijk geopend
Op 30 november jl. werd in aanwezigheid van de Belgische koningin Mathilde Sligro's inspiratielab ZiN geopend. Met dit nieuwe trainingscentrum...
Lees meer
Meer nieuws