Over ons

AgriFood Capital is het samenwerkingsverband van ondernemers, overheden en onderwijsinstellingen in de regio Noordoost-Brabant. Binnen AgriFood Capital werken partijen samen aan innovatieve oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken rondom duurzaamheid, voeding en gezondheid. AgriFood Capital wil Noordoost-Brabant in 2020 laten excelleren als dé topregio in agrifood. Een regio die wordt gekenmerkt door een excellente arbeidsmarkt, sterke bedrijvigheid, betekenisvolle innovaties en een goed woon-, werk- en leefklimaat. Dit alles onder het motto: Sowing innovation, harvesting the future.

Lees meer

Ik wil meedoen

Word lid van ons actieve netwerk en volg projecten op de voet. Met een eigen profiel kunt u binnen de AgriFood Capital-community ervaringen uitwisselen en inspiratie opdoen.

Lees meer

Agro As de Peel

Verwachte resultaten Het project is één van de integrale gebiedsopgaven van het programma Groen Blauw. Met het opstellen van de uitvoeringsstrategie is deze opgave als één van de kansrijke gebieden binnen de regio op de kaart gekomen.  Het gebied heeft de potentie als proefgebied in de regio voor een duurzame agrarische...
Lees meer

Voeding Leeft Groepsprogramma – Eet je vitaal

Tijdspad 1 april 2015 tot 1 april 2017 Verwachte resultaten Een op 20 mensen getest voedings- en leefstijl programma voor mensen die zich in het voorstadium van Diabetes bevinden of een of meerdere belangrijke risicofactoren voor de ontwikkeling van Diabetes hebben. Betrokken partners Blauwrijk, Voeding Leeft, Hutten, Rabobank, Brabant...
Lees meer

Inzicht in agrifood keten in (onderdeel van Agro As de Peel)

Verwachte resultaten Deze onderzoeken vormen de basis voor (nieuwe) samenwerkingen en verbindingen tussen ondernemers in het gehele agrifood complex, nu en voor de toekomst. En vormen de basis voor het project ‘Landscaping the Food’. Looptijd Februari 2015 – Juli 2016 Omvang project €54.000,-. €29.000,- gefinancierd...
Lees meer

Uitvoeringsstrategie en –programma Groenblauwe structuren

De regio Noordoost Brabant investeert in (het belang) van natuur-, landschap- en wateropgaven waarbij deze opgaven steeds meer onderdeel gaan uitmaken van integrale gebiedsopgaven. Door samen met ondernemers, onderwijsinstellingen, overheden en overige organisaties (zoals terreinbeherende organisaties) te werken aan integrale gebiedsopgaven bouwen we...
Lees meer

Mirt Verkenning Proeftuin AgriFood

Arcadis en Buck Consultants International dragen zorg voor de uitvoering van het onderzoek. De inzet is het ontwikkelen van een praktische ruimtelijk-economische strategie om de voor de regio’s beoogde transities en innovaties ook daadwerkelijk mogelijk te helpen maken. Centrale vraag daarin is hoe verbinden we het economische innovatieprogramma...
Lees meer

Voedsel vormt Oss

De gemeente Oss gaat samen met iedereen uit Oss op zoek naar een gezonde, duurzame voedselketen in Oss. De basis wordt gevormd door het verhaal over Oss. Het verhaal dat vertelt hoe de landbouw Oss heeft gevormd tot wie ze nu is: stad, industrie, natuur en landbouwgebied. Het verhaal is de voedingsbodem voor de te ontwikkelen visie over hoe boer en...
Lees meer

Kansen in de keten

Verwachte resultaten 1. Een projectidee dat getoetst is door ondernemers en partijen uit vier ketenschakels. 2. Een businesscase dat in dialoog met de keten is ontwikkeld en dat na afloop wordt uitgerold door een startende ondernemer. 3. Een blauwdruk of routekaart van het proces Kansen in de keten, die anderen kunnen gebruiken om nieuwe verdienmodellen...
Lees meer

Paw Paw in Noordoost Brabant

Reden De interesse voor gezonde, lokale, natuurlijk geproduceerde producten neemt toe. Tegelijkertijd is er vanuit de landbouw en natuurorganisaties behoefte aan meer duurzamere productiesystemen. Agroforestry – het combineren van landbouw, bosbouw en natuur – is een manier van landbouw die antwoord kan geven op deze behoefte. Echter...
Lees meer

Twitter

Nieuws

Bijeenkomsten Strategische Personeels Planning
In de maand september organiseren BZW en AgriFood Capital Werkt! vier inspirerende ontbijtbijeenkomsten om werkgevers in Noordoost-Brabant (gratis)...
Lees meer
Meer nieuws