Over ons

AgriFood Capital is het samenwerkingsverband van ondernemers, overheden en onderwijsinstellingen in de regio Noordoost-Brabant. Binnen AgriFood Capital werken partijen samen aan innovatieve oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken rondom duurzaamheid, voeding en gezondheid. AgriFood Capital wil Noordoost-Brabant in 2020 laten excelleren als dé topregio in agrifood. Een regio die wordt gekenmerkt door een excellente arbeidsmarkt, sterke bedrijvigheid, betekenisvolle innovaties en een goed woon-, werk- en leefklimaat. Dit alles onder het motto: Sowing innovation, harvesting the future.

Lees meer

 

Ik wil meedoen

Word lid van ons actieve netwerk en volg projecten op de voet. Met een eigen profiel kunt u binnen de AgriFood Capital-community ervaringen uitwisselen en inspiratie opdoen.

Lees meer

Gebiedsopgave Maasoeverpark

Verwachte resultaten Met vaststelling van het deltaprogramma Rivieren, is dit gebied langs de Maas aangemerkt als één van de zogeheten ‘koploperprojecten’. Doel is om via een integrale gebiedsaanpak (volgens MIRT aanpak)  tot doelrealisatie ‘waterveiligheid’ te komen. Kansen voor een integrale aanpak...
Lees meer

‘Over de Maas’ – verkenning en advies voor meer recreatie en toerisme langs de Maas

Resultaten Het vervolg wordt opgepakt in de verschillende gebiedsopgaven langs de Maas. Looptijd Het project is in oktober 2015 opgeleverd. Omvang project €50.000,-. Volledig gefinancierd door AgriFood Capital. Betrokken partners Gemeenten Heusden, Oss, Grave, Cuijk, Boxmeer, Aalburg, Zaltbommel, Maasdriel, West Maas en...
Lees meer

Verkenning Circulair Technologisch Lab

Reden Het project is opgestart om in een eerste oriëntatiefase te onderzoeken of een samenwerking haalbaar is tussen IPStar enerzijds en HAS, AVANS, KW1C, Helicon, AgrifoodCapital en de Grow Campus anderzijds als partner-platform locatie en op het vlak van praktijkgericht onderwijs en projecten. IPStar zit in de planningsfase van de ontwikkeling...
Lees meer

Paw Paw in Noordoost Brabant

Reden De interesse voor gezonde, lokale, natuurlijk geproduceerde producten neemt toe. Tegelijkertijd is er vanuit de landbouw en natuurorganisaties behoefte aan meer duurzamere productiesystemen. Agroforestry – het combineren van landbouw, bosbouw en natuur – is een manier van landbouw die antwoord kan geven op deze behoefte. Echter...
Lees meer

Mirt Verkenning Proeftuin AgriFood

Arcadis en Buck Consultants International dragen zorg voor de uitvoering van het onderzoek. De inzet is het ontwikkelen van een praktische ruimtelijk-economische strategie om de voor de regio’s beoogde transities en innovaties ook daadwerkelijk mogelijk te helpen maken. Centrale vraag daarin is hoe verbinden we het economische innovatieprogramma...
Lees meer

Gebiedsopgave Dommelvallei

Verwachte resultaten Binnen Mozaïek Dommelvallei stimuleren de manifestpartners inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties om met projecten en initiatieven te komen als oplossing voor ruimtelijke en watertechnische vraagstukken. Iedereen die een idee heeft, passend binnen enige Mozaiek-ambities, mag aankloppen. Hierdoor ontstaat er...
Lees meer

Gebiedsaanpak Duits Lijntje

Verwachte resultaten In de 1e helft van 2016 is de ruimtelijke ontwikkelvisie ‘Het Duits Lijntje Verbindt’ gereed gekomen. De visie brengt in beeld op welke wijze samenhang gebracht en verbindingen gelegd kunnen worden tussen verschillende regionale gebiedsopgaven en waar en hoe het tracé van deze voormalige spoorlijn daarbij...
Lees meer

OndernemersLift+

OndernemersLift+ richt zich op drie doelgroepen: • (Startende) ondernemers. • Mkb-ers. • Onderwijs. (Startende) Ondernemers kunnen bij ons terecht voor: Ondernemerscoaching: van idee tot marktintroductie. Expert beoordeling van jouw plan door topexperts uit de markt. Leningen onder gunstige voorwaarden (Pre-seed...
Lees meer

Twitter

Nieuws

Eurocommissaris Hogan prijst Brabantse lef
Eurocommissaris Phil Hogan (Landbouw en plattelandsontwikkeling) was aangenaam verrast tijdens zijn bezoek vandaag aan Brabant. Hij werd ontvangen...
Lees meer
Meer nieuws