Over ons

AgriFood Capital is het samenwerkingsverband van ondernemers, overheden en onderwijsinstellingen in de regio Noordoost-Brabant. Binnen AgriFood Capital werken partijen samen aan innovatieve oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken rondom duurzaamheid, voeding en gezondheid. AgriFood Capital wil Noordoost-Brabant in 2020 laten excelleren als dé topregio in agrifood. Een regio die wordt gekenmerkt door een excellente arbeidsmarkt, sterke bedrijvigheid, betekenisvolle innovaties en een goed woon-, werk- en leefklimaat. Dit alles onder het motto: Sowing innovation, harvesting the future.

Lees meer

Ik wil meedoen

Word lid van ons actieve netwerk en volg projecten op de voet. Met een eigen profiel kunt u binnen de AgriFood Capital-community ervaringen uitwisselen en inspiratie opdoen.

Lees meer

Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat

Verwachte resultaten Kansen voor een integrale aanpak liggen er vanuit optimalisatie A59, waterveiligheid, realisatie EHS, versterken toerisme en recreatie en versterken groenblauwe structuren. Dit in samenhang met andere gebiedsopgaven in de regio en het Groen Woud. - 2015: Vervanging en verlenging van de brug over het Drongelens Kanaal - 2015:...
Lees meer

Gebiedsopgave Meanderende Maas

Verwachte resultaten Met vaststelling van het deltaprogramma Rivieren, zijn in dit gebied langs de Maas twee aangemerkt zogeheten ‘koploperprojecten’ aangemerkt. Dit zijn het traject  ‘Grave-Lith’ en ‘Waterfront Ravenstein’.  Doel is om via een integrale gebiedsaanpak (volgens MIRT aanpak)  tot doelrealisatie...
Lees meer

Goed gekwalificeerd en voldoende personeel in de techniek

Waarom is dit project opgestart?  Het is de missie van de AgriFood Capital om de economische concurrentiepositie van de regio Noordoost Brabant duurzaam te versterken. Daarom is het van belang dat de topsectoren, zoals Techniek, in de regio beschikken over voldoende en goed opgeleid personeel en  innovatief zijn. De sector techniek heeft...
Lees meer

Gebiedsopgave Raamvallei

Verwachte resultaten Integrale gebiedsvisie en uitvoeringsprogramma, gebaseerd op een aantal  ontwikkelingsperspectieven, die betrekking hebben op ondernemen, recreatie, duurzaamheid en cultuurhistorie: - Robuuste landbouw en een ondernemende EHS; - De verborgen onthaasting en Erbij zijn is meemaken; - Duurzaam en klimaatbestendig:...
Lees meer

Rooi Werkt

Sint-Oedenrode telt op dit moment enkele honderden (langdurig) werkzoekenden die graag willen werken. De Stichting Rooi Werkt heeft als doel de werkloosheid in Sint-Oedenrode te verminderen. Ze koppelt lokale werkgevers en werkzoekenden aan elkaar. Door lokale werkgevers actief te benaderen, snel...
Lees meer

Onora Basic: uitvaartkist gemaakt van bioplastic

Reden Uitvaartkisten in het lagere prijssegment zijn allemaal gemaakt van milieuvervuilende materialen zoals spaanplaat en MDF. Daarnaast zijn ze “zwaar” en oudbollig in uitvoering en design. Dit past niet meer bij de beleving van de hedendaagse consument. Daarom zijn een aantal grote uitvaartverzekeraars op zoek naar alternatieven. Deze...
Lees meer

Mirt Verkenning Proeftuin AgriFood

Arcadis en Buck Consultants International dragen zorg voor de uitvoering van het onderzoek. De inzet is het ontwikkelen van een praktische ruimtelijk-economische strategie om de voor de regio’s beoogde transities en innovaties ook daadwerkelijk mogelijk te helpen maken. Centrale vraag daarin is hoe verbinden we het economische innovatieprogramma...
Lees meer

Kansen in de keten

Verwachte resultaten 1. Een projectidee dat getoetst is door ondernemers en partijen uit vier ketenschakels. 2. Een businesscase dat in dialoog met de keten is ontwikkeld en dat na afloop wordt uitgerold door een startende ondernemer. 3. Een blauwdruk of routekaart van het proces Kansen in de keten, die anderen kunnen gebruiken om nieuwe verdienmodellen...
Lees meer

Twitter

Nieuws

Bijeenkomsten Strategische Personeels Planning
In de maand september organiseren BZW en AgriFood Capital Werkt! vier inspirerende ontbijtbijeenkomsten om werkgevers in Noordoost-Brabant (gratis)...
Lees meer
Meer nieuws