Over ons

AgriFood Capital is het samenwerkingsverband van ondernemers, overheden en onderwijsinstellingen in de regio Noordoost-Brabant. Binnen AgriFood Capital werken partijen samen aan innovatieve oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken rondom duurzaamheid, voeding en gezondheid. AgriFood Capital wil Noordoost-Brabant in 2020 laten excelleren als dé topregio in agrifood. Een regio die wordt gekenmerkt door een excellente arbeidsmarkt, sterke bedrijvigheid, betekenisvolle innovaties en een goed woon-, werk- en leefklimaat. Dit alles onder het motto: Sowing innovation, harvesting the future.

Lees meer

Ik wil meedoen

Word lid van ons actieve netwerk en volg projecten op de voet. Met een eigen profiel kunt u binnen de AgriFood Capital-community ervaringen uitwisselen en inspiratie opdoen.

Lees meer

Wools

Wools is een platform en onderneming voor schapenhouders en producenten van wolproducten. Het initiatief richt zich op het herintroduceren van schapenwol als nieuwe economische drager en streekproduct. De vraag naar traceerbare en kwalitatief hoogwaardige natuurlijke producten is groeiende, Wools speelt hier handig op in. Maar waar Wools zich écht...
Lees meer

Mobiliteit op de arbeidsmarkt

Binnen onze regio zijn volop ideeën om de arbeidsmarkt beter te laten functioneren. De afgelopen jaren konden een aantal projecten – mede dankzij de stimuleringsregeling 5* Werkt: Zaait en Oogst – (sneller) van start gaan. Drie voorbeeldprojecten die inzetten op meer mobiliteit op de arbeidsmarkt zijn: www.werkeninboxtel.nl van...
Lees meer

Voeding Leeft Groepsprogramma – Eet je vitaal

Tijdspad 1 april 2015 tot 1 april 2017 Verwachte resultaten Een op 20 mensen getest voedings- en leefstijl programma voor mensen die zich in het voorstadium van Diabetes bevinden of een of meerdere belangrijke risicofactoren voor de ontwikkeling van Diabetes hebben. Betrokken partners Blauwrijk, Voeding Leeft, Hutten, Rabobank, Brabant...
Lees meer

Ontwikkeling meettechniek optimale klimaatbeheersing in PPU’s

Reden Het project is opgestart om een meetproces te ontwikkelen gebaseerd op metingen, om zo het klimaat rondom gewassen onder allerlei omstandigheden van minuut tot minuut in kaart te brengen.  Tijdspad Het project is succesvol uitgevoerd en wordt toegepast in de praktijk. Verwachte resultaten Het project geeft nieuw inzicht...
Lees meer

InsectLab

Reden Het doel van InsectLab is om kennis over de kweek en verwerking van insecten op het gebied van food en feed te ontwikkelen en beschikbaar te stellen voor onderwijs en ondernemers door oplei-dingen, trainingen en toegepast onderzoek uit te voeren. Op deze manier draagt InsectLab bij aan verdere ontwikkeling en professionalisering van de sector. Tijdspad De...
Lees meer

Greentech Brabant

Greentech Brabant© speelt in op de grote behoefte aan slimme Demo-sites. Doel is een brug te slaan tussen elementair wetenschappelijk onderzoek en toegepast onderzoek waar het bedrijfsleven direct voordeel van heeft. Greentech Brabant wil een bijdrage leveren aan het maximaal verwaarden van reststromen tot energie en halffabricaten voor de biobased...
Lees meer

OndernemersLift+

OndernemersLift+ richt zich op drie doelgroepen: • (Startende) ondernemers. • Mkb-ers. • Onderwijs. (Startende) Ondernemers kunnen bij ons terecht voor: Ondernemerscoaching: van idee tot marktintroductie. Expert beoordeling van jouw plan door topexperts uit de markt. Leningen onder gunstige voorwaarden (Pre-seed...
Lees meer

Financieringsstrategie programma Groen Blauw

Verwachte resultaten De strategie geeft richting aan de vervolgstappen en toekomstige keuzes door het programmamanagement (c.q. regio Noordoost-Brabant) met daaruit resulterende concretisering van doelen en beoogde resultaten van het programma Groen Blauw als geheel. Vervolgstappen die nadrukkelijk rekening houden met kansen, die zijn gesignaleerd...
Lees meer

Twitter

Nieuws

AgriFood Capital inspireert tijdens 2e Dutch Agri Food Week
Programma nog open voor nieuwe evenementen Van 12 t/m 25 oktober 2016 vindt de tweede editie van Dutch Agri Food Week plaats. AgriFood Capital...
Lees meer
Meer nieuws