Over ons

AgriFood Capital is het samenwerkingsverband van ondernemers, overheden en onderwijsinstellingen in de regio Noordoost-Brabant. Binnen AgriFood Capital werken partijen samen aan innovatieve oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken rondom duurzaamheid, voeding en gezondheid. AgriFood Capital wil Noordoost-Brabant in 2020 laten excelleren als dé topregio in agrifood. Een regio die wordt gekenmerkt door een excellente arbeidsmarkt, sterke bedrijvigheid, betekenisvolle innovaties en een goed woon-, werk- en leefklimaat. Dit alles onder het motto: Sowing innovation, harvesting the future.

Lees meer

 

Ik wil meedoen

Word lid van ons actieve netwerk en volg projecten op de voet. Met een eigen profiel kunt u binnen de AgriFood Capital-community ervaringen uitwisselen en inspiratie opdoen.

Lees meer

Foodsquad

Reden Foodsquad is een Publiek Private Samenwerking en is in staat binnen voeding een verbinding te maken tussen nieuwe ideeën en/of vakinhoudelijke kennis enerzijds en concrete implementatie anderzijds. De huidige samenwerking smaakt naar meer. De projecten die afgerond worden met de partners laten zien dat innovatie op duurzame ketens, vitaal...
Lees meer

Pip Animal

PIP Animal is ontsproten uit de varkenshouderij van Eric en Ine van den Heuvel. Het bedrijf streeft naar minimaal gebruik van antibiotica. Hiervoor gebruiken ze PIP Animal Housing, een mengsel van probiotische – ‘goede’ – bacteriën.  Eric van den Heuvel, eigenaar van PIP Animal en veehouder: “Door het gebruik...
Lees meer

Goed en Voldoende Personeel voor Logistiek

Brabant is zich meer en meer aan het profileren als het logistieke centrum van Nederland. De doorvoer naar Duitsland en Frankrijk en via de haven van en naar Antwerpen creëert ook een Europees belang. In de Logistieke Human Capital Agenda Brabant is Noordoost-Brabant  één van de Brabantse logistieke centra. De ontwikkelingen...
Lees meer

HAS BACHELOR CLASS

Een groep van 43 studenten van de HAS Hogeschool Bachelor Class heeft zich de afgelopen periode vastgebeten in de opdracht Ruimtegebruik 2030: een nieuw ondernemerslandschap in Oss. Acht Osse ondernemers uit de landbouw, foodproductie, de retail, en logistiek vormden hun inspiratiebron en klankbord. Samen leveren zij verrassende ideeën die bepalend...
Lees meer

Ontwikkeling meettechniek optimale klimaatbeheersing in PPU’s

Reden Het project is opgestart om een meetproces te ontwikkelen gebaseerd op metingen, om zo het klimaat rondom gewassen onder allerlei omstandigheden van minuut tot minuut in kaart te brengen.  Tijdspad Het project is succesvol uitgevoerd en wordt toegepast in de praktijk. Verwachte resultaten Het project geeft nieuw inzicht...
Lees meer

Zorgpark spil in Centrum voor Vitaliteit en Gezondheid in Uden

Natuur als belangrijke factor Niet alleen de zorg vraagt om innovatie, ook de betaalbaarheid en het behoud van natuur vraagt om innovatie. In de zuidelijke schil van De Maashorst is er door partijen als Bernhoven, Stichting de Maashorst, Staatsbosbeheer, de gemeente Uden en de Provincie Noord-Brabant afgesproken zich gezamenlijk in te zetten voor...
Lees meer

Dutch Quinoa: productontwikkeling en vierkantswaardering

Reden Om te zorgen voor een betere borging van de toekomst en positieve impact van de Nederlandse quinoa keten. Dutch Quinoa Group ziet mogelijkheden om de aansluiting met de markt/consument te verbeteren (meer)waarde te behouden en te creëren door reststromen niet langer als afval en kostenpost te zien. Verwachte resultaten Het project...
Lees meer

Gebiedsopgave Meanderende Maas

Verwachte resultaten Met vaststelling van het deltaprogramma Rivieren, zijn in dit gebied langs de Maas twee aangemerkt zogeheten ‘koploperprojecten’ aangemerkt. Dit zijn het traject  ‘Grave-Lith’ en ‘Waterfront Ravenstein’.  Doel is om via een integrale gebiedsaanpak (volgens MIRT aanpak)  tot doelrealisatie...
Lees meer

Twitter

Nieuws

Keukenbazen 2017 van start
De leukste en spannendste kinderkookwedstrijd van Nederland gaat weer van start! Op dinsdag 28 maart jl. was de officiële kick-off bij AgriFood...
Lees meer
Meer nieuws