Over ons

AgriFood Capital is het samenwerkingsverband van ondernemers, overheden en onderwijsinstellingen in de regio Noordoost-Brabant. Binnen AgriFood Capital werken partijen samen aan innovatieve oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken rondom duurzaamheid, voeding en gezondheid. AgriFood Capital wil Noordoost-Brabant in 2020 laten excelleren als dé topregio in agrifood. Een regio die wordt gekenmerkt door een excellente arbeidsmarkt, sterke bedrijvigheid, betekenisvolle innovaties en een goed woon-, werk- en leefklimaat. Dit alles onder het motto: Sowing innovation, harvesting the future.

Lees meer

Ik wil meedoen

Word lid van ons actieve netwerk en volg projecten op de voet. Met een eigen profiel kunt u binnen de AgriFood Capital-community ervaringen uitwisselen en inspiratie opdoen.

Lees meer

AgriFood Innovatie Motor

Noordoost-Brabant is in 2020 de topregio in agrifood. In deze dynamische regio vinden ondernemers, onderwijs en overheid elkaar in AgriFood Capital. Met de focus op agrifood en cross-overs naar andere sectoren creëren we toegevoegde waarde voor mens, dier, plant en de omgeving. Innovatie is daarbij essentieel. Intermediairs in de regio willen...
Lees meer

Klimaatstresstest regio Noordoost-Brabant

Verwachte resultaten Deze test brengt de mogelijke gevolgen van klimaatveranderingen in kaart en laat zien waar de regio in 2050 staat. Het onderzoek geeft een eerste inzicht in de sterktes en zwaktes van de regio, zoals de kwetsbaarheid voor overstroming, hevige neerslag, droogte of hitte. Waar is bijvoorbeeld de grootste kans op droogte of juist...
Lees meer

Kansenkaart Toerisme, Recreatie, Cultuurhistorie

Verwachte resultaten De regio Noordoost Brabant is rijk aan cultureel erfgoed en heeft vele toeristisch recreatieve bezienswaardigheden. Om inzichtelijk te maken hoe het (cultuur)- toeristische DNA van de regio eruitziet is een kansenkaart ontwikkeld. Tijdspad De kaart is sinds maart 2013 gereed. Betrokken partners - Samenwerkende overheden -...
Lees meer

BOL-opleiding Foodoperator met baangarantie

Agrifirm Feed, Peka Kroef, FrieslandCampina DMV, Mars Nederland,  Fransen Gerrits en Randstad Techniek bieden jongeren de kans op het volgen van een BOL-opleiding Foodoperator op mbo-niveau 3. Het project is een initiatief van Food & Feed Noordoost-Brabant. De opleiding wordt door ROC de Leijgraaf in samenwerking met de bedrijven vormgegeven....
Lees meer

Efficiënte personeelsvoorziening in de ICT

Om de totale ICT-sector in de regio Noordoost-Brabant te ontwikkelen, stimuleert ICT Community samenwerking en deling van kennis en kunde tussen de vele bedrijven. Door de aanwezige potentie te verzilveren moet de regio in 2015 een erkende ICT-Hostpot zijn. Een positie die tot uiting komt in een vestigingslocatie met meerwaarde door functionele...
Lees meer

Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV)

HOV staat voor Hoogwaardig Openbaar Vervoer. Comfortabel en snel. HOV draagt bij aan de duurzame bereikbaarheid van de regio. Een belangrijke randvoorwaarde in een regio die zich economisch verder wil ontwikkelen. Vanaf 2015 wordt HOV zichtbaar op straat. En profiteert de reiziger van betere reistijden, betrouwbaarheid en comfort. Tot die tijd werken...
Lees meer

InsectLab

Reden Het doel van InsectLab is om kennis over de kweek en verwerking van insecten op het gebied van food en feed te ontwikkelen en beschikbaar te stellen voor onderwijs en ondernemers door oplei-dingen, trainingen en toegepast onderzoek uit te voeren. Op deze manier draagt InsectLab bij aan verdere ontwikkeling en professionalisering van de sector. Tijdspad De...
Lees meer

’t WerkTverband

 ‘t WerkTverband ’t WerkTverband is een samenwerkingsverband die als doel heeft  om een sluitende aanpak onderwijs – arbeidsmarkt te realiseren voor kwetsbare jongeren zodat zij duurzaam hun plek vinden op de arbeidsmarkt. Om dit te realiseren: Wordt er een solide basis voor samenwerking tussen onderwijs, UWV en...
Lees meer

Twitter

Nieuws

Belangrijke subsidie voor opleidingen procestechniek
Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft onlangs een aanzienlijke subsidie toegekend aan de samenwerking tussen ROC De Leijgraaf,...
Lees meer
Meer nieuws