Over ons

AgriFood Capital is het samenwerkingsverband van ondernemers, overheden en onderwijsinstellingen in de regio Noordoost-Brabant. Binnen AgriFood Capital werken partijen samen aan innovatieve oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken rondom duurzaamheid, voeding en gezondheid. AgriFood Capital wil Noordoost-Brabant in 2020 laten excelleren als dé topregio in agrifood. Een regio die wordt gekenmerkt door een excellente arbeidsmarkt, sterke bedrijvigheid, betekenisvolle innovaties en een goed woon-, werk- en leefklimaat. Dit alles onder het motto: Sowing innovation, harvesting the future.

Lees meer

 

Ik wil meedoen

Word lid van ons actieve netwerk en volg projecten op de voet. Met een eigen profiel kunt u binnen de AgriFood Capital-community ervaringen uitwisselen en inspiratie opdoen.

Lees meer

Financieringsstrategie programma Groen Blauw

Verwachte resultaten De strategie geeft richting aan de vervolgstappen en toekomstige keuzes door het programmamanagement (c.q. regio Noordoost-Brabant) met daaruit resulterende concretisering van doelen en beoogde resultaten van het programma Groen Blauw als geheel. Vervolgstappen die nadrukkelijk rekening houden met kansen, die zijn gesignaleerd...
Lees meer

Het WijkLeerbedrijf

Het WijkLeerbedrijf is een: Fysieke plek in de wijk van waaruit werkzoekenden en mbo-deelnemers zich inzetten voor wijkbewoners. Opleidingstraject met aan het eind van de rit een certificaat en/of diploma op mbo 1 of 2-niveau Samenwerkingsverband tussen de gemeente Uden, Vivaan, Pantein, Dichterbij, Capabel en Calibris Innovatief concept dat...
Lees meer

Benutten reststromen wortels, broccolisteeltjes en appels

Reden Ondernemers en gemeente Landerd zijn er van overtuigd dat de verspilling in de tuinbouw van eetbare producten aangepakt moet worden. Deze drie ondernemers hebben namelijk omvangrijke jaarlijkse reststromen:   Tonnage Broccoli 134.400 kg Bleekselderij 385.000 kg Bospeen schillen Bospeen...
Lees meer

Mobiliteit op de arbeidsmarkt

Binnen onze regio zijn volop ideeën om de arbeidsmarkt beter te laten functioneren. De afgelopen jaren konden een aantal projecten – mede dankzij de stimuleringsregeling 5* Werkt: Zaait en Oogst – (sneller) van start gaan. Drie voorbeeldprojecten die inzetten op meer mobiliteit op de arbeidsmarkt zijn: www.werkeninboxtel.nl van...
Lees meer

De Blauwe Akker

Reden In 2010 leefde de helft van de wereldbevolking in steden. Rond 2050 ligt dit percentage dicht tegen de 70% en leven 6,5 miljard mensen in steden, hetgeen overeenkomt met de hele wereldbevolking in 2005. Het is de verwachting dat er in 2020 minimaal 30 megasteden zijn met meer dan 10 miljoen inwoners. Echter de grootste groei zal plaatsvinden...
Lees meer

Minder Zout, meer smaak

Reden De Nederlandse consument is gewend geraakt aan hoge zoutconcentraties en zou kunnen afhaken wanneer het vertrouwde product plotseling minder zout bevat. Daarnaast kan een verlaagd zoutgehalte verregaande technologische gevolgen hebben voor proces en product (zie: Smaak en technologie). In reactie op de aangescherpte aanbevelingen voor zoutconsumptie...
Lees meer

Co-creatieproject ‘the firestarters’

Steeds meer bedrijven beseffen zich dat zij mee moeten veranderen met de wereld om hen heen. Personeelsbestanden worden ouder, er komen minder jongeren, behoeften van werknemers veranderen en de middelen om ze aan je te binden zijn schaarser. Dat vraagt om verandering, innovatie en duurzaam omgaan met je mensen.  In een traject van ongeveer...
Lees meer

Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat

Verwachte resultaten Kansen voor een integrale aanpak liggen er vanuit optimalisatie A59, waterveiligheid, realisatie EHS, versterken toerisme en recreatie en versterken groenblauwe structuren. Dit in samenhang met andere gebiedsopgaven in de regio en het Groen Woud. - 2015: Vervanging en verlenging van de brug over het Drongelens Kanaal - 2015:...
Lees meer

Twitter

Nieuws

Ambtelijke Ontmoetingsdag brengt gemeenten in de versnelling
Op 22 maart jl. vond de jaarlijkse Ambtelijke Ontmoetingsdag van AgriFood Capital plaats. Onder de veelzeggende titel ‘De Regio in Versnelling’...
Lees meer
Meer nieuws