Contactpersoon

Véronique Scharenborg
Programmamanager regionale arbeidsmarkt
v.scharenborg@agrifoodcapital.nl
T: 06-22202643
Projectstatus: Afgerond

Noordoost Brabant Werkt! 2013-2015

Het arbeidsmarktprogramma voor de regio Noordoost-­Brabant dat actief zoekt naar de juiste persoon op de juiste plek met gebruik van alle talenten.

Samen werken aan oplossingen voor een excellente arbeidsmarkt. In 2012 hebben dertien kartrekkers vanuit het bedrijfsleven, onderwijsinstellingen en overheden de handen ineengeslagen om in deze tijd van crisis en de verwachte tijd van krapte te werken aan een goed functionerende arbeidsmarkt. Er wordt gewerkt aan vier opgaven, namelijk: 1. Versterking speerpuntsectoren, 2. Focus op kansrijke beroepen en sectoren, 3. Iedereen Doe Mee en 4. Kwetsbare jongeren in de boot. 

Een markt waar vraag en aanbod goed op elkaar aansluiten. Wij creëren goede toekomstperspectieven voor jongeren. Zo behouden wij onze talentvolle professionals en blijven wij een aantrekkelijke regio voor nieuwe talenten. Wij stellen onszelf daarmee vragen als: welke eisen stellen werkgevers nu en in de toekomst aan hun medewerkers? Wat moeten schoolverlaters en werkzoekenden kunnen en kennen om aan deze eisen te voldoen? Wij ondernemen actie in onze netwerksamenwerking Noordoost Brabant Werkt!, onderdeel van AgriFood Capital. Dat wordt mede mogelijk gemaakt door de provincie Noord-Brabant.

De mensen staan centraal in onze ambitie, met name in de match tussen ‘mens en werk’. Natuurlijk in de sector agrifood, maar ook in de andere speerpuntsectoren zorg en welzijn, techniek, logistiek en services. In 2020 werken wij in een arbeidsmarkt met voldoende en goed geschoold personeel, een beroepsgericht aanbod van opleidingen, hoogwaardige kennis(instellingen), focus op ondernemerschap en een flexibele arbeidsmarkt. Er is geen krapte op de arbeidsmarkt en iedereen doet mee!”

 Download hier:
- De oogst van Noordoost Brabant Werkt! 2013
- Uitvoeringsplan Noordoost Brabant Werkt! 2014
- Overtuiging van Noordoost Brabant Werkt! 2014
- Samenwerkingsovereenkomst Noordoost Brabant Werkt! 2012
- Meest gestelde vragen
 

 

Project volgen
Login
  Wachtwoord vergeten?
 

Reacties op project

Projectactiviteiten

18-12-2015
Laatste Up to Date
Aanmelden voor de digitale nieuwsbrief van AgriFood Capital De allerlaatste... Lees meer
17-12-2015
Noordoost Brabant Werkt! wordt AgriFood Capital Werkt!
In januari 2016 gaat het nieuwe arbeidsmarktprogramma 2016-2020 van start. Bij... Lees meer
17-06-2015
Eén aanspreekpunt voor werkgevers die sociaal willen ondernemen
Op 11 juni hebben de duovoorzitters van de stuurgroep Werkbedrijf Noordoost-Brabant... Lees meer