Springplank voor innovatie en economische ontwikkeling

Economisch Netwerk Zuid-Nederland, kortweg: ENZuid, is het strategische samenwerkingsverband van acht Zuid-Nederlandse triple-helix regio’s en de provincies Zeeland, Noord-Brabant en Limburg.

Gesprekspartner voor Rijk en Europa

In ENZuid bundelen de regionale partners de krachten rond maatschappelijke uitdagingen die de geografische grenzen overstijgen. Denk bijvoorbeeld aan klimaat, energietransitie, duurzaamheid en werkgelegenheid.

ENZuid is vanwege de schaalgrootte voor het Rijk en voor Europa een unieke gesprekspartner voor beleidsontwikkeling en -uitvoering. Dat maakt deze samenwerking een springplank voor innovatie, economische ontwikkeling en welvaart.

ENZuid bestaat uit Economic Board Zeeland, REWIN, Midpoint Brabant, Brainport Eindhoven, AgriFood Capital, Crossroads Limburg, Keyport, Economische Samenwerking Zuid-Limburg (E.S.Z.L.) en de provincies Zeeland, Noord-Brabant en Limburg. AgriFood Capital BV vervult de voorzittersrol van het directeurenoverleg.

ben je een voedselveranderaar en ....

Wil je meer weten over ENZuid?

Alternate Text
Neem contact op met Roel Schutten Directeur AgriFood Capital BV