AgriFood Capital biedt bouwstenen voor duurzame voedselproductie

13 februari 2017

Persbericht

Noordoost-Brabant kan zich ontwikkelen tot een koploper-regio op gebied van duurzame voedselproductie. De regio beschikt over de hiervoor benodigde visie, kennis, infrastructuur en proeflocaties (‘living labs’) om de principes van een gesloten systeem in praktijk te brengen. Dat blijkt uit onderzoek van AgriFood Capital. Vandaag worden de resultaten van twee studies gepresenteerd: ’Circulair voedselsysteem Noordoost-Brabant’ en ‘Landscaping the Food’. Beide studies fungeren als bouwstenen voor concrete initiatieven op dit gebied in Noordoost-Brabant.

Noordoost-Brabant kent een lange traditie in voedselproductie. De regio wordt gekenmerkt door een sterke cultuur van vernieuwend ondernemerschap. De sector staat echter onder druk: economisch, ecologisch en maatschappelijk. In Noordoost-Brabant zijn alle ingrediënten aanwezig die noodzakelijk zijn om naar slimme en duurzame voedselproductie over te gaan. Dat bevestigt recent onderzoek van AgriFood Capital.

Circulair voedselsysteem
Met de titel ‘Circulair voedselsysteem Noordoost-Brabant’ presenteert een consortium van overheden, ondernemers en kennisinstellingen uit AgriFood Capital samen met de experts van Metabolic vandaag een innovatieve visie voor Noordoost-Brabant. Een visie met de bouwstenen voor de omschakeling naar een circulair voedselsysteem.

De studie laat de urgentie van meer gesloten kringlopen in de regio zien. Dringende actie is nodig om de voetafdruk van de voedselketen te verlagen, het mestoverschot terug te dringen, kringlopen te sluiten en te kunnen voldoen aan de toenemende vraag naar voedsel en veevoer. Voor Noordoost-Brabant liggen er kansen in duurzame eiwitproductie en hightech-teeltsystemen. De studie maakt ook duidelijk dat de regio de potentie heeft om uit te groeien tot dé voorbeeldregio op gebied van duurzame voedselproductie. Of dit lukt, staat of valt met de bereidheid en het vermogen van overheden, kennisinstellingen, ondernemers, maatschappelijke organisaties én inwoners om samen te werken.

Landscaping the Food
In de studie ‘Landscaping the Food’ heeft AgriFood Capital samen met Studio Marco Vermeulen en Wageningen UR – mede mogelijk gemaakt met het Stimuleringsfonds voor de Creatieve industrie – onderzocht hoe de overgang kan worden gemaakt naar circulaire landbouw in Agro as de Peel. Het onderzoek schetst een vernieuwend economisch, ruimtelijk en landschappelijk perspectief voor duurzame eiwitproductie in dit gebied.

Dit rapport is een belangrijke bouwsteen voor de inrichting van een proeflocatie. Hier kunnen nieuwe concepten worden getest op het gebied van emissieloze veehouderij, alternatieve eiwitproductie (zoals bijvoorbeeld lupines, algen en insecten) en biobased productie en verwerking. Deze proeflocatie zal gaan fungeren als inspiratiebron en test- en ontwikkelgebied voor circulaire landbouwproductie.

Conclusies en vervolgstappen
In Noordoost-Brabant zijn alle ingrediënten aanwezig om koploper-regio te worden in duurzame voedselsystemen. De twee gepresenteerde studies laten de bouwstenen zien voor een haalbaar en volhoudbaar perspectief voor de agrifood sector in Noordoost-Brabant zien. De omschakeling vraagt om een gezamenlijke inspanning van ondernemers, kennisinstellingen en overheden maar ook van de inwoners van de regio. AgriFood Capital nodigt alle betrokken partijen uit om gezamenlijk te bouwen aan een koploperspositie voor circulaire landbouw in Noordoost-Brabant.

Links naar de rapporten: Rapport Landscaping the Food - Rapport circulair voedselsysteem

Persbericht

Ik wil op de hoogte gehouden worden van de ontwikkelingen binnen Agrifood Capital.

Ik ben ouder dan 16 jaar en ga akkoord om de nieuwsbrief te ontvangen. Voor meer informatie over je rechten, inschrijven en uitschrijven zie onze privacy verklaring.

Gezocht: mensen met een passie voor agrifood!

Noordoost-Brabant is de unieke topregio in AgriFood. Een plek waar aanpakkers, vernieuwers en uitblinkers laten zien wat ze in huis hebben. Hier groeien we sámen door innovaties naar de markt te brengen, bij te dragen aan duurzaamheid, jonge mensen op te leiden en stevig in te zetten op het brede netwerk. Onze projecten – in alle soorten en maten – zijn interessant voor organisaties die actief zijn in de agrifood sector óf daarbuiten.

We zijn altijd op zoek naar inspirerende mensen of bedrijven die zich aan willen sluiten. Bent u op zoek naar een samenwerking? Of heeft u misschien een springplank voor talent te bieden? Welkom bij AgriFood Capital.

We doen het gewoon. Doet u ook mee?