Oost-Brabant als NOVI-gebied in ontwerp Nationale Omgevingsvisie

20 juni 2019

Persbericht

Oost-Brabant kan intensief gaan samenwerken met het Rijk bij de transitieopgaven voor de veehouderij en het vitaliseren van het platteland. Dat staat in de Ontwerp Nationale Omgevingsvisie (NOVI) die vandaag is gelanceerd. Regio Noordoost Brabant, Metropoolregio Eindhoven, Noord- en Midden Limburg en het Waterschap Aa en Maas gaan samen een ontwikkelingsplan opstellen voor dit zandgrondengebied. Ook de provincie Noord-Brabant heeft hiervoor steun uitgesproken. Een toekomstbestendige regio is belangrijk voor de economische ontwikkeling en de toekomst voor inwoners en bedrijven in het gebied.

Oost-Brabant, ook wel bekend als ‘Peelregio’, staat voor grote maatschappelijke en economische ontwikkelopgaven. Oost-Brabant wordt gekenmerkt door zandgronden en intensieve veehouderij. De transitie naar een duurzame landbouw en het verbinden van stad en platteland maar ook klimaat-adaptatie en de energietransitie vragen om een integrale aanpak.

Vandaag laten Regio Noordoost Brabant, Metropoolregio Eindhoven, Noord- en Midden Limburg en het Waterschap Aa en Maas in een gezamenlijke brief aan de Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties weten met een gezamenlijk plan voor de ontwikkeling van de Peelregio te komen. Hiermee gaan de partijen in op het aanbod van de minister om vanuit de NOVI hierin samen op te trekken met het Rijk. De provincie Noord-Brabant zal de aanpak gaan ondersteunen.

Sinds 2018 werken de regio’s en het waterschap al in de Peel samen aan initiatieven die bijdragen aan een vitaal platteland. Daarnaast wordt in diverse proefgebieden al langer gewerkt aan innovaties in kringlooplandbouw. Voor het toekomstbestendig maken van het gebied is het echter nodig om alle opgaven in een samenhangend geheel op te pakken. Nu Oost-Brabant in de ontwerp NOVI als ‘NOVI gebied’ is aangewezen, kan dat proces worden versneld samen met het Rijk, provincie en regio’s.

Marnix Bakermans, bestuurlijk trekker van het programma Transitie Landbouw van Regio Noordoost Brabant spreekt, namens de bestuurlijke kopgroep van de regio’s en het waterschap, de volgende wens uit: “We wensen elkaar een goed samenspel toe binnen een krachtige netwerkomgeving. Door met elkaar één gezamenlijke, gebiedsgerichte agenda op te stellen, kunnen we de komende jaren gericht aan de slag om de Peel verder te ontwikkelen.”

Ik wil op de hoogte gehouden worden van de ontwikkelingen binnen Agrifood Capital.

Ik ben ouder dan 16 jaar en ga akkoord om de nieuwsbrief te ontvangen. Voor meer informatie over je rechten, inschrijven en uitschrijven zie onze privacy verklaring.

Gezocht: mensen met een passie voor agrifood!

Noordoost-Brabant is de unieke topregio in AgriFood. Een plek waar aanpakkers, vernieuwers en uitblinkers laten zien wat ze in huis hebben. Hier groeien we sámen door innovaties naar de markt te brengen, bij te dragen aan duurzaamheid, jonge mensen op te leiden en stevig in te zetten op het brede netwerk. Onze projecten – in alle soorten en maten – zijn interessant voor organisaties die actief zijn in de agrifood sector óf daarbuiten.

We zijn altijd op zoek naar inspirerende mensen of bedrijven die zich aan willen sluiten. Bent u op zoek naar een samenwerking? Of heeft u misschien een springplank voor talent te bieden? Welkom bij AgriFood Capital.

We doen het gewoon. Doet u ook mee?