Ruim 40% van jongeren ‘buiten beeld’ nu naar startkwalificatie of werk

19 maart 2018

Persbericht

Aanpak Noordoost-Brabant succesvol

In Noordoost-Brabant zijn 176 van de 423 kwetsbare jongeren die ‘buiten beeld’ waren aan werk geholpen. Het gaat om werkloze jongeren tussen de 18 en 23 jaar zonder startkwalificatie en zonder uitkering. Dankzij de samenwerking tussen de Regionale Meld en Coördinatiefunctie (RMC), de sociale diensten en het Regionaal Werkbedrijf hebben deze jongeren nu een beter toekomstperspectief.
Dit resultaat kwam tot stand in AgriFood Capital Werkt!, het regionale arbeidsmarktprogramma van Noordoost-Brabant.
 

In 2017 waren er in Noordoost-Brabant 423 jongeren ‘buiten beeld’. Deze jongeren volgden geen onderwijs meer en werkten niet. Ze hadden geen uitkering en daardoor geen contact met instanties die hen op weg naar een opleiding of baan kunnen helpen. Deze groep jongeren is vaak kwetsbaarder omdat veel van hen schulden hebben en/of gebruik maken van hulpverlening. Buiten beeld zijn betekent dus veelal een minder goed toekomstperspectief.

Naar school of aan het werk
Dankzij de samenwerking tussen het RMC, de sociale diensten en het Regionaal Werkbedrijf Noordoost-Brabant zitten 176 van deze jongeren op school of volgen een traject richting school en/of werk of zijn aan het werk. Het RMC, die zich actief richt op de aanpak voortijdig schoolverlaten, heeft deze jongeren actief benaderd door onder andere huisbezoeken. Vanwege de goede resultaten wordt de aanpak in 2018 doorgezet. De jongeren die in 2017 hebben aangegeven geen hulp te willen, worden opnieuw benaderd.

Aanpak jeugdwerkloosheid
De aanpak om jongeren die buiten beeld zijn weer terug in beeld te krijgen, komt vanuit de samenwerkende instanties in AgriFood Capital Werkt!. De gezamenlijke doelstelling is om tot aan 2020 jaarlijks 30 jongeren zonder startkwalificatie, zonder school en zonder werk aan werk te helpen of in een traject richting onderwijs, werk en/of zorg te brengen. Hiermee wordt invulling gegeven aan de afspraken in de aanpak jeugdwerkloosheid die het Ministerie van SWZ in maart 2016 samen met de arbeidsmarktregio’s heeft gemaakt.

Ik wil op de hoogte gehouden worden van de ontwikkelingen binnen Agrifood Capital.

Ik ben ouder dan 16 jaar en ga akkoord om de nieuwsbrief te ontvangen. Voor meer informatie over je rechten, inschrijven en uitschrijven zie onze privacy verklaring.

Gezocht: mensen met een passie voor agrifood!

Noordoost-Brabant is de unieke topregio in AgriFood. Een plek waar aanpakkers, vernieuwers en uitblinkers laten zien wat ze in huis hebben. Hier groeien we sámen door innovaties naar de markt te brengen, bij te dragen aan duurzaamheid, jonge mensen op te leiden en stevig in te zetten op het brede netwerk. Onze projecten – in alle soorten en maten – zijn interessant voor organisaties die actief zijn in de agrifood sector óf daarbuiten.

We zijn altijd op zoek naar inspirerende mensen of bedrijven die zich aan willen sluiten. Bent u op zoek naar een samenwerking? Of heeft u misschien een springplank voor talent te bieden? Welkom bij AgriFood Capital.

We doen het gewoon. Doet u ook mee?