Stevig pakket maatregelen voor de versterking van de leefomgeving in Noordoost-Brabant

30 november 2017

Persbericht

Een gezamenlijke klimaataanpak, acties voor verduurzaming van de leefomgeving en een stevig uitvoeringsprogramma voor de verbetering van de mobiliteit en verkeersveiligheid in Noordoost-Brabant. Deze plannen werden vandaag door de Regio Noordoost-Brabant, de overheidssamenwerking in AgriFood Capital, officieel gepresenteerd. Gedeputeerde Erik van Merrienboer van Ruimte en Financiën nam de Klimaataanpak en de Omgevingskoers in ontvangst uit handen van de betrokken bestuurders. De provincie draagt, hoewel GS dat formeel nog moeten bekrachtigen, 325.000 euro bij aan de Klimaataanpak. Voor het mobiliteitsprogramma is dit 4,6 miljoen euro.

Klimaatbestendigheid, een duurzaam ingerichte leefomgeving, en duurzame en veilige bereikbaarheid zijn belangrijke randvoorwaarden om Noordoost-Brabant te ontwikkelen tot topregio in agrifood. Samen met de provincie Noord-Brabant zetten de samenwerkende overheden in AgriFood Capital vandaag belangrijke stappen om deze ambitie ook een stevige basis te geven.

“In Brabant zijn we in staat om samen te werken en op te schalen. De regionale Klimaataanpak en de Omgevingskoers Noordoost-Brabant zijn daar mooie uitingen van. Ik ben oprecht blij met deze bijdrage als onmisbaar koppelstuk tussen de provincie en de gemeenten. Het is nu zaak de koers van de regio door te laten werken en herkenbaar te laten zijn in zowel de provinciale als de gemeentelijke Omgevingsvisies,” aldus gedeputeerde Erik van Merrienboer.

Omgevingskoers Noordoost-Brabant
De Noordoost-Brabantse gemeenten en waterschappen hebben gezamenlijk de noodzakelijke opgaven, ambities en acties voor een fysieke leefomgeving die een innovatieve agrifood regio vraagt, vastgelegd in de ‘Omgevingskoers Noordoost-Brabant’. Wethouder René Peerenboom, bestuurlijk regionaal trekker van de Omgevingskoers, overhandigde het Koersdocument aan gedeputeerde Erik van Merrienboer. Met deze handeling is de Koers officieel ingebracht als bouwsteen voor de Omgevingsvisie die de provincie opstelt.

René Peerenboom: “Met de Omgevingskoers zetten gemeenten en waterschappen in Noordoost-Brabant een nieuwe stap in regionale samenwerking. De Koers is een prachtige regionale inkleuring en bouwsteen voor de Brabantse Omgevingsvisie én voor de ambitie van AgriFood Capital.”

Klimaataanpak Noordoost-Brabant
Gedeputeerde Erik van Merrienboer ontving uit handen van Lambert Verheijen, voorzitter van het regionaal overleg Duurzame Leefomgeving de klimaataanpak ‘Noordoost-Brabant klimaat-robuust in 2030’. Deze aanpak omvat maatregelen die nodig zijn om de gevolgen van het veranderende klimaat zoveel mogelijk te beperken. De gevolgen zijn niet alleen op wereldniveau maar ook in Noordoost-Brabant merkbaar. Zoals hevig wordende regenval en tegelijkertijd de toenemende droogte op de hoge gronden die een bedreiging vormt voor de landbouw. Maar ook stijging van de temperatuur in bebouwde gebieden.

Eerder is een strategie ontwikkeld door de Regio Noordoost-Brabant in samenwerking met de provincie Noord-Brabant. Voor de uitvoering ervan draagt de provincie, hoewel GS dat formeel nog moeten bekrachtigen, 325.000 euro bij.

Lambert Verheijen: “De sleutel voor de aanpak van de klimaatverandering ligt op regionaal niveau. Hier werken ondernemers, onderwijs, overheden en inwoners creatief samen aan oplossingen.

Regionaal uitvoeringsprogramma verkeer en vervoer
Goed bereikbaar, leefbaar en verkeersveilig. Dat zijn de uitgangspunten van de Gebiedsgerichte Aanpak (GGA) Verkeer & Vervoer Noordoost-Brabant, de samenwerkende mobiliteits- en verkeerspartijen in Noordoost-Brabant. Vandaag stelden de gemeenten in Noordoost-Brabant, provincie Noord-Brabant, Rijkswaterstaat en de politie het Uitvoeringsprogramma 2018 vast.

De regio zet komend jaar in op meer Hoogwaardig Openbaar Vervoervoorzieningen (HOV) en fietsverbindingen. Daarnaast wordt er onverminderd doorgewerkt aan de bereikbaarheid, de infrastructuur en de verkeersveiligheid in de regio. Voor het programma van 2018 komt 4,6 miljoen euro van de provincie Noord-Brabant naar de regio. De gemeenten investeren zelf minstens net zoveel. 

 “Samen de mobiliteitsbasis op orde houden, maar nog belangrijker: Brabant klaarmaken voor de toekomst van mobiliteit met inwoners, bedrijven en onderwijs. Een goede voedingsbodem hiervoor ligt ook in deze regio”, aldus Christophe van der Maat, gedeputeerde van Mobiliteit en Samenwerking.

Ik wil op de hoogte gehouden worden van de ontwikkelingen binnen Agrifood Capital.

Ik ben ouder dan 16 jaar en ga akkoord om de nieuwsbrief te ontvangen. Voor meer informatie over je rechten, inschrijven en uitschrijven zie onze privacy verklaring.

Gezocht: mensen met een passie voor agrifood!

Noordoost-Brabant is de unieke topregio in AgriFood. Een plek waar aanpakkers, vernieuwers en uitblinkers laten zien wat ze in huis hebben. Hier groeien we sámen door innovaties naar de markt te brengen, bij te dragen aan duurzaamheid, jonge mensen op te leiden en stevig in te zetten op het brede netwerk. Onze projecten – in alle soorten en maten – zijn interessant voor organisaties die actief zijn in de agrifood sector óf daarbuiten.

We zijn altijd op zoek naar inspirerende mensen of bedrijven die zich aan willen sluiten. Bent u op zoek naar een samenwerking? Of heeft u misschien een springplank voor talent te bieden? Welkom bij AgriFood Capital.

We doen het gewoon. Doet u ook mee?