Meer vacatures in Brabant

5 jun 2014


Het UWV WERKbedrijf in Den Bosch presenteerde op 3 juni 2014 de nieuwste Arbeidsmarktprognose voor 2014-2015. Het aantal vacatures stijgt weer in Noord-Brabant. Sinds januari 2014 zijn er bijna 25.000 vacatures beschikbaar, terwijl dat getal al enkele jaren rond de 20.000 schommelde. Dit is de eerste stijging na drie jaar van krimp. Naast de stijging van het aantal vacatures was er ook een toename van het aantal uitzenduren. Verder zijn er in het eerste kwartaal van 2014 een derde minder ontslagaanvragen ingediend ten opzichte van 2013 en is het aantal bedrijfsfaillissementen afgenomen.

Volgens Michel van Smoorenburg van het UWV is het jaar 2014 duidelijk een overgangsjaar. De economie groeit wel, maar nog niet krachtig genoeg om de werkgelegenheid te laten toenemen. Die daalt in 2014 nog met 8.200 banen (-0.7 procent), met name bij het openbaar bestuur en in de zorg- en industriesector. De zakelijke dienstverlening (uitzendbureaus) groeit als enige met 3.300 banen. In 2015 zullen vrijwel alle marktsectoren herstel laten zien, verwacht het UWV. Het aantal WW-uitkeringen in Brabant zal licht dalen. Het UWV wijst hiermee op een ‘broos’ herstel van de regionale economie.

Voor meer informatie over de ontwikkelingen in de verschillende arbeidsmarktregio’s, waaronder Noordoost Brabant, kunt u hieronder verschillende bestanden downloaden: